Color Consult CMYK vit outline

PitStop Pro combo landscape CMYK 2017 

Flera stora nyheter och förbättringar i PitStop 

Läs mer om nya PitStop här...

Samtliga av Efis halvmatta papper är Fogragodkända för säkert provtryck. De har alla en pappersvit som ligger nära mattbestrukna offsetpapper och stämmer bra mot FOGRA 39. Hög kvalitet ger ett beständigt provtryck tillsammans med de moderna bläcken.

Ytterligare information

Samtliga av Efis halvmatta papper är Fogragodkända för säkert provtryck mot Fogra39.
Resultat 1 - 21 av 21