Color Consult CMYK vit outline

Butiken är stängd

Butiken är stängd. Om du vill beställa Epsonbläck eller provtryckspapper kan det fortfarande ordnas.
Gör din beställning med ett email.

Callas PDFToolbox Server

Automatisera PDF-hanteringen med smarta profiler, snabbt och enkelt.

PDFToolbox Server

callas-logoAllt-i-ett-lösning för kontroll och korrigering till utskjutning och återanvändning.

Callas PDFToolbox automatiserar och standardiserar hanteringen av filer som ska skickas iväg eller tas emot för tryck, förlag, annons, packetering eller design. PDFToolbox erbjuder omfattande funktioner för automatiserad kontroll med pålitliga korrigeringar och rättelser i PDF-filer. PDFToolbox är sparar tid och reducerar avsevärt fel i inkommande filer.

Tänk dig en lösning på PDF-problemen.

PDF-filer löser inte alla problem i ett produktionsflöde, en del filer är felgjorda och behöver rättas till. Andra har mindre fel som kanske kan accepteras. Med PDFToolbox får du verktyget att hantera detta.

Upptäck skillnaderna

Du kanske har två PDF-filer och du behöver jämföra dessa för att hitta eventuella skillnader. Eller du kanske har en PDF-fil där du behöver bädda in typsnitt men måste vara säker på att inga visuella skillnader uppstår.

Callas PDFToolbox har en funktion för visuell jämförelse vilket gör det mycket enkelt att upptäcka eventuella skillnader mellan filerna. Om det finns skillnader markeras dessa områden och detaljer i rött. Du kan då lätt se vad som ändrats mellan de två versionerna och ta beslut om den nya ska godkännas.

 

pdftoolbox 5 - visual compare

Kontrollera kvaliteten

I Adobe Acrobat Pro används Callas teknik för kontroll av PDF-filerna, det är förtroendeskapande. Du kan skapa dina egna kontrollinställningar eller utgå från de färdiga som följer med programmet. Det finns färdiga inställningar för att säkerställa dina dokument mot ISO-normer eller mot Ghant WorkGroup.

När du kontrollerat filerna och fått godkänt kan filen märkas med en digital stämpel som visar att det är ett godkänt dokument. På så sätt får mottagaren en kvittens på att filen som skickats uppfyller de krav som ställts på filen.

 

pdftoolbox 5 - quality control

Visuell inspektion

Ibland blir en PDF-fil underkänd i kontrollen men det kan vara mindre fel som inte betyder att filen kan tryckas. PDFToolbox har en unik visualiseringsfunktion som låter dig se de olika fel som finns i filen och de är graderade efter hur allvarliga de är. Man kan till exempel visa text i små grader som det har varnats för, totala färgmängder som kanske har överskridits på en liten yta eller lågupplösta bilder.

De fel som visas är färgkodade efter hur pass allvarliga de är. Tack vare denna information kan man bedöma om filen kan gå vidare till tryck ändå eller om man måste be om en ny fil. Detta kan spara in tid när man väntar på att starta tryckpressen.

 

pdftoolbox 5 - visual inspection

Skapa bra PDF-filer

Hur gör du om kunden skickar dig en Word- eller Powerpoint-fil som de vill att den ska tryckas? PDFToolbox kan från alla Officedokument direkt skapa en godkänd PDF-fil, även Publisher, Project eller Visio stöds också. Släpp bara dessa filer i en hot-folder så skapar PDFToolbox en PDF av Officedokumenten.

Även OpenOffice stöds i Windows, Linux eller MacOS, för MacOS stöds även filer från Pages eller Keynote.

PDFToolbox har AdobeEngine integrerad i programmet och kan själv skapa PDF-filer från EPS eller PS-filer utan att använda Adobe Distiller.

 

pdftoolbox 5 - creating pdf

Utskjutning

Hur skulle det vara att kunna göra en utskjutning av filerna samtidigt som du kontrollerar dom, Callas PDFToolbox kan göra det! Allt från enkla häften eller olika step and repeat till avancerade upplägg för större limbindingar. Genom att göra mallar som används kan du utföra detta automatiskt med PDFToolbox. Ihop med Switch kan du skapa avancerade flöden som väljer rätt mall baserat på antalet sidor i PDF-filen eller andra parameterar som styr valet av mall.

 

pdftoolbox 5 - imposition

Automatisering

PDFToolbox Server låter dig sköta dessa flöden med automatik, med ett avancerat system med variabler kan ett enda flöde utföra olika uppgifter baserat på dessa variabler. Tillsammans med Switch kan man göra magiska saker.

PDFToolbox jobbar självständigt med hotfoldrar som bevakas kontinuerligt och hämtar upp de filer som kommer in i mapparna. Det finns även ett CLI, där du kan skicka terminalkommandon till PDFToolbox Server.

PDF Toolbox är fullt kompatibelt med Enfocus Switch för att skapa smarta flöden, ta emot från FTP, skicka vidare och sortera filen till rätt jobbmapp på din server. Och samtidigt skicka email till kunden eller din projektledare.

 

pdftoolbox 5 - automation

Viktiga funktioner

Allmänt

 • Stöder alla PDF-versioner up till PDF 1.7
 • Stöder alla PDF/X-standarder (PDF/X-1a, PDF/X-3, PDF/X-4, PDF/X-5)
 • Viktiga branchstandard-profiler som Ghent Workgroup ingår.
 • Integreras i andra arbetsflöden genom hotfoldrar.
 • Parallellprocessning av filer för optimal prestanda.
 • Delar upp flersidiga PDF-filer i segment.
 • Skapar variationer av PDF-filer per lager eller lagervisning, till exempel språkutgåvor.
 • Slår samman enkelsidiga PDF-filer till en PDF-fil
 • Skapar enkelsidiga EPS-filer
 • Exporterar sidor som JPEG eller PNG med olika kvalitet, upplösning eller storlek.
 • Använder IPTC, XMP och annat objektbaserat metadata till XML.
 • Tillåter begränsad manipulation till specifika objekt.

Arbetsflöde

 • Använder konfigurationsfiler som kan exporteras till andra servrar.
 • Full integration med Enfocus Switch med flera konfiguratorer.
 • Full integration med FileTrain.

Verifikation och konvertering

 • Kontrollerar öven 1000 olika egenskaper i PDF-filen
 • Justerar och korrigerar mer än 100 olika särdrag.
 • Verifierar och skapar PDF/X-1a, PDF/X-3, PDF/X-4. Verifierar PDF/X-5
 • Kan generera flera olika typer av rapporter samtidigt
 • Bäddar in saknade typsnitt och ger dem unika namn för att inte andra system ska förändra texten.
 • Skapar utskjutning efter regelbaserade mallar
 • Kan placera objekt eller nya PDF-fielr på lager.
 • Skapar PDF/X-4 lagervyer för flerspråkiga filer eller för produktvarianter för förpackningar.
 • Justerbar bildkompression.
 • Smarta profiler genom variabler som kan ge profilen olika parametrar per jobb med dynamik.

Färghantering

 • Fullt stöd för ICC-profiler eller DeviceLinks
 • Utförlig färghantering av RGB från Office-program.
 • Levererar professionella konverteringar – RGB-grå till svart för text, lineart och bilder. CMYK eller dekorfärg till RGB, dekorfärg till process, från färg till svartvitt.
 • Behandlar bitmap och lineart olika.
 • Tillåter bevarande av primär, sekundär och tertiär färger.
 • Erbjuder tonvärdejustering av process och dekorfärger.
 • Stöd för Svartpunktskompensation
 • Mappning mellan olika färgrymder.

Mer info

Här finns flera timmar av youtubefilmer om PDF Toolbox server att titta på...